Bộ Xây dựng thẩm định Quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045(28/11/2023)

Ngày 28/11/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045. Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng đến từ Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành; về phía địa phương có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh, UBND thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Tìm theo ngày :