Những thách thức khi xây dựng mục tiêu Quy hoạch tổng thể quốc gia(17/08/2022)

Theo Ngân hàng Thế giới, thách thức chính khi Việt Nam xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia là việc hài hòa, gắn kết các quy hoạch, các văn bản pháp luật liên quan; đảm bảo tài chính và triển khai.

Tìm theo ngày :