Bộ Xây dựng góp ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai(29/06/2022)

Ngày 29/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2364/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc góp ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

12345...32
Tìm theo ngày :