Tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hôi, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (đợt 2)(17/08/2022)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3311/BXD-QLN gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hôi, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ (đợt 2).

Tìm theo ngày :