Hà Nội: Khuyến khích phát trển đa dạng nhà ở, đồng bộ hạ tầng (18/01/2023)

Theo kế hoạch phát triển nhà ở của Hà Nội đến năm 2030, ngoài việc tập trung phát triển đô thị vệ tinh, Hà Nội sẽ cân đối nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, nhà ở xã hội... Đồng thời, quản lý chặt chẽ phát triển nhà ở cao tầng và gia tăng dân số tại khu vực đô thị trung tâm.