Tây Ninh thống nhất phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 3 đô thị mới đến 2045(01/03/2024)

Tây Ninh thống nhất phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 3 đô thị mới của các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, phát triển 3 địa phương này thành cực tăng trưởng khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh.

Tìm theo ngày :