Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040(05/12/2022)

Ngày 5/12/2022, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành. Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Trần Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì hội nghị.

Tìm theo ngày :