Hà Tĩnh quyết liệt chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính(22/05/2024)

Khẳng định, cải cách hành chính có vai trò hết sức quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở ngành, địa phương nhất là người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Tìm theo ngày :